14 April 2009

No Surrender

NEMA PREDAJEOmladina Cikaga , sa sajtom "Cikaski Srbi", organizuje Vaskrsnju humanitarnu akciju za pomoc Srbima na Kosmetu pod nazivom Nema predaje uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve. Planira se da akcija krene 10-og aprila 2009 .

Cilj akcije je sakupljanje novca za pomoc Srbima na Kosmetu, kao i budjenje nacionalne svesti kod Srba u Americi.

Plan ove humanitarne akcije je da se na jednostavan i efikasan nacin prikupi novac distribucijom silikonskih narukvica u bojama srpske trobojke sa natpisom : KOSOVO IS SERBIA ! www.NemaPredaje.net . Za to nam treba hiljadu pojedinaca koji bi svojom donacijom od 10 dolara podrzali ovu akciju i time pomogli one kojima je pomoc najpotrebnija – nasim Srbima na Kosmetu. Narukvice bi trebalo da se distribuiraju uz pomoc crkve, srpskih biznisa u Americi i internet prezentacija. Rezultati akcije ce biti objavljeni na internet stranici nase akcije “ Nema predaje” kao i fotografije sa Kosmeta kada se novac bude predavao.

Za vise informacija pogledajte sajt www.NemaPredaje.Net i www.CikaskiSrbi.com ,
kontakt E-Mail: info@NemaPredaje.net--------------------------------------------------------------------------------

NO SURRENDERSerbian youth of Chicago, together with the website "Cikaski Srbi" (Chicago Serbs) is starting Easter Charity action to help the Serbs in Kosovo and Metohija under the title " No Surrender-Nema Predaje" with blessing of the Serbian Orthodox Church. This action begins on 10th of April 2009.

The Purpose of action is to collect money to help the Serbs in Kosovo and Metohija,and a revival of national consciousness of the Serbs in America.

The humanitarian plan of this action is a simple and effective way to collect money by distribution of silicone bracelets in colors of Serbian flag with the inscription: KOSOVO IS SERBIA! www.NemaPredaje.net . For this action we need thousand of individuals with their donation of 10 dollars to support this action and help those who help need the most - our Serbs in Kosovo. Bracelets should be distributed with the help of the church, the Serbian businesses in the United States and Website presentations. Results of action will be published on the web page of our actions, "No Surrender" as well as photos from Kosovo when the money is donated.

For more information, see the website www.NemaPredaje.Net and www.ChicagoSerbs.info ,
E-Mail: info@NemaPredaje.net